Vakantierooster

Studiedag 1 maandag 26 september
Prismadag vrijdag 7 oktober
Herfstvakantie maandag 24 oktober tot en met zondag 30 oktober
Studiedag 2 maandag 5 december 2022
Sinterklaas dinsdag 6 december 2022
Kerstvakantie maandag 26 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023
Studiedag 3 donderdag 9 februari
Carnavalsvakantie maandag 20 februari tot en met zondag 26 februari 2023
Studiedag 4 woensdag 5 april
Paasmaandag maandag 10 april 2023
Mei vakantie maandag 24 april 2023 tot en met zondag 7 mei 2023
Hemelvaartsdag donderdag 18 mei 2023 en vrijdag 19 mei 2023
Pinkstermaandag maandag 29 mei 2023
Studiedag 5 vrijdag 16 juni
Zomervakantie maandag 17 juli 2023 tot en met zondag 27 augustus 2023