Ondersteuningsprofiel

Wij hebben een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Hierin is vastgelegd welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Kijk hier voor het schoolondersteuningsprofiel van afgelopen schooljaar.

  • In de meeste gevallen sluit het onderwijs dat een kind in de groep krijgt goed aan bij zijn of haar ontwikkeling. Dit noemen we ondersteuningsniveau 1.
  • Er zijn kinderen bij wie het leren niet zo vanzelfsprekend verloopt. Soms kan de school dan zelf extra hulp bieden. Dit noemen we ondersteuningsniveau 2.
  • De school kan ook deskundigheid of begeleiding van buitenaf inroepen. Dit noemen we ondersteuningsniveau 3.