Tevredenheidsonderzoek

In april 2023 heeft er een tevredenheidspeiling plaatsgevonden onder de leerlingen, ouders en leerkrachten van de Liaan.

Klik hieronder voor de samenvatting van de peiling onder de leerlingen en ouders.