Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Praktisch

We zijn een DKC in ontwikkeling waarbij medewerkers van Prisma en Hoera samenwerken om een ononderbroken ontwikkeling bij kinderen van 0-14 jaar te bevorderen, waarbij we werken vanuit de kernwaarde van het Daltonprincipe.

Het welbevinden is voor ons een voorwaarde om te komen tot leren. Alle medewerkers zijn geschoold in het omgaan met emoties en gedrag. Veiligheid en vertrouwen zien wij als onderleggers voor ons onderwijsconcept om kwaliteit te garanderen. Wij brengen ieder kind in beeld door te kijken naar zijn/haar ontwikkeling in hoofd, hart en handen.

Op onze school werken we volgens een continurooster van 5 gelijke dagen. Per groep zorgen we voor een juiste afwisseling tussen cognitieve en creatieve leergebieden. We maken gebruik van de kwaliteiten in het team en stimuleren verdere ontwikkeling van het personeel. We werken met homegene groepen vanaf groep 3. Daarbij zoeken we regelmatig naar samenwerking met andere groepen. Zo werken bijvoorbeeld de peuters en kleuters regelmatig samen, maar zelfs tot de groepen 7 en 8 worden samenwerkingsvormen gezocht.

      

Op DKC De Liaan geloven we dat alle kinderen een natuurlijke drang hebben tot leren en zelfontplooiing. Kinderen zijn nieuwsgierig en willen de wereld ontdekken. Elk kind ontwikkelt daarbij zijn of haar talenten en doet dat op een eigen manier. Het is ons streven alle kinderen op DKC De Liaan te laten stralen. We dagen ze uit te laten zien wat ze kunnen en willen. Omdat we dit zo belangrijk vinden werken we vanuit de Daltonvisie en staan de bijbehorende kernwaardes centraal:

Zelfstandigheid

 • Zelf werk plannen met behulp van de weektaak (moet en mag werk)
 • Gebruik maken van de kubus. Aangeven hoe je aan het werk gaat. Zelfstandig, samen met iemand en wil je graag iemand helpen.

Vrijheid/verantwoordelijkheid

 • Vrijheid in keuzes hebben.
 • Zelf een werkplek kiezen
 • Zelf verantwoordelijkheid nemen.

Reflectie

 • Zelf reflecteren op je werk. Hoe ging het? Vond je het makkelijk of moeilijk?
 • Leergesprekken met kind (en ouders)

Samenwerken

 • Samenwerken, alleen werken of met een maatje/ groepje
 • Coöperatieve werkvormen
 • Mix & match

Effectiviteit

 • Je werk effectief plannen.
 • Gebruik van stemniveaus, stoplicht en een tijdsplanning tijdens de zelfstandige verwerking.
 • Automatiseren en herhaling d.m.v. het werken met IPads en computers.