Praktisch

Op onze school werken we volgens een continurooster van 5 gelijke dagen. Per groep zorgen we voor een juiste afwisseling tussen cognitieve en creatieve leergebieden. We maken gebruik van de kwaliteiten in het team en stimuleren verdere ontwikkeling van het personeel. We werken met homogene groepen vanaf groep 3. Daarbij zoeken we regelmatig naar samenwerking met andere groepen. Zo werken bijvoorbeeld de peuters en kleuters regelmatig samen, maar zelfs tot de groepen 7 en 8 worden samenwerkingsvormen gezocht. 

Op Daltonkindcentrum De Liaan geloven we dat alle kinderen een natuurlijke drang hebben tot leren en zelfontplooiing. Kinderen zijn nieuwsgierig en willen de wereld ontdekken. Elk kind ontwikkelt daarbij zijn of haar talenten en doet dat op een eigen manier. Het is ons streven al onze kinderen te laten stralen. We dagen ze uit om te laten zien wat ze kunnen en willen.  

Enkele praktische voorbeelden waar onze kernwaarden naar voren komen: 

Zelfstandigheid 

Kinderen plannen zelf hun werk met behulp van de weektaak (moet en mag werk). 
Kinderen maken gebruik van een werkkubus. Daarmee geven ze aan hoe ze aan het werk gaan: zelfstandig, samen met iemand of je wilt graag iemand anders helpen. 

Vrijheid/verantwoordelijkheid 

Kinderen krijgen de vrijheid om keuzes te maken (al dan niet in overleg met de leerkracht). 
Kinderen mogen zelf een werkplek kiezen in de klas èn in de school. 
Kinderen nemen zelf verantwoordelijkheid. 

Reflectie 

Kinderen leren al bij de groepen 1-2 te reflecteren op hun werk.  
We organiseren regelmatig leergesprekken met onze kinderen (en hun ouders) 

Samenwerken 

Kinderen mogen ervoor kiezen hoe ze willen werken; alleen, met een maatje of met een groepje. 
We maken in ons onderwijs gebruik van verschillende coöperatieve werkvormen. 
We hebben 4 keer in het jaar een mix & match middag waarbij kinderen verschillende workshops kunnen volgen bij leerkrachten en ouders. 

Effectiviteit 

Kinderen leren hun werk effectief te plannen. 
Op school maken we gebruik van stemniveaus, stoplichten voor uitgestelde aandacht en maken kinderen zelf een tijdsplanning tijdens de zelfstandige verwerking. 
Kinderen automatiseren en herhalen bij de binnenkomst van school, om zodoende te zorgen dat iedereen om 8.30 echt aan het werk is.