Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

OR & MR

Medezeggenschapsraad DKC De Liaan:

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten mee denken over het beleid en de ontwikkelingen van de school. De MR heeft advies-en instemmingsrecht, afhankelijk van het onderwerp.

Daarnaast is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Deze GMR treedt in overleg met het overkoepelend bestuur van Stichting Prisma. Afgevaardigden van de medezeggenschapsraden van de diverse scholen hebben zitting in de GMR

De MR samenstelling op DKC De Liaan is als volgt:

Namens de ouders:

Martijn Holthuijsen

Johan Absil

Kevin Verstappen

Namens het team:

Ellen Hoogenboom

Ted Nefkens

Esther Bloem (Ans van de Weijer)

Vergaderdata:

Maandag 31 augustus 2020

Dinsdag 27 oktober 2020

Woensdag 6 januari 2021

Donderdag 11 maart 2021

Dinsdag 18 mei 2021

Maandag 12 juli 2021

 

De vergaderingen zijn openbaar. Heeft u interesse om deze avond bij te wonen, dan dient u dit vooraf bekend te maken en wordt er gekeken of de agenda dit toelaat.