OR & MR

Één van onze kernwaarde is samenwerken. We vinden het op Daltonkindcentrum De Liaan ook erg belangrijk om ouders èn kinderen actief te laten meedenken.  Om hier een vorm aan te geven werken we op onze school met een medezeggenschapsraad. In deze medezeggenschapsraad zitten drie ouders en drie personeelsleden, zij hebben regelmatig overleg over de ontwikkelingen van onze school. 

De ouderraad bestaat uit een aantal ouders die samen met één personeelslid samen zorgen voor leuke en geschikte activiteiten die het onderwijs nòg leuker maken. Zo denken zij actief mee tijdens activiteiten als Sinterklaas, Koningspelen en het schoolreisje. Ook denken ze mee aan een invulling voor onze thema-avond voor ouders. 

Tenslotte hebben we op Daltonkindcentrum De Liaan ook een kinderraad. Onze directeur heeft regelmatig met de kinderraad overleg over de ontwikkelingen van onze school. We zijn namelijk erg nieuwsgierig hoe kinderen staan tegenover de plannen die wij maken. De kinderraad heeft hier dan ook invloed op.