Ouderraad

Ouderraad:

Vaak wordt ons de vraag gesteld wat wij zoal doen in de ouderraad. De ouders in de ouderraad organiseren samen met de leerkrachten de jaarlijks terugkerende activiteiten. Daarbij kunt u denken aan o.a. de Kinderboekenweek, Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, de koningsspelen, de 4daagse, de schoolfoto’s en het schooluitje. Bij een aantal activiteiten zorgen we ook dat de school wordt versierd. Tevens is er een werkgroep verkeer en veiligheid.

Er wordt gemiddeld 1 keer in de 6 weken vergaderd. Dan nemen we met zijn allen de laatste stand van zaken door: Zijn er bijzonderheden? Hoe staat het met de financiën? Wat voor activiteiten komen eraan? Wie is daarvoor verantwoordelijk? Wat is er nodig aan versiering of versnapering? Welke activiteiten zijn er reeds geweest? Wat waren de bevindingen in de evaluatie? Van elke vergadering worden notulen gemaakt. Vergaderingen en notulen zijn openbaar en voor iedereen opvraagbaar.

Als ouderraad zijn wij ook actief bezig om extra financiën bij elkaar te verdienen ten behoeve van de kinderen van de Liaan. Zo nemen wij al enige jaren deel aan de “Spek-de-Kas”actie vanuit de Jumbo. Klanten van de Jumbo ontvangen bij elke E 15,00 aan boodschappen een voucher ter waarde van E0,15 wat ze aan de Liaan kunnen doneren. In 2017 en 2018 is het verdiende geld vanuit deze actie gebruikt om het schoolplein van de Liaan op te knappen. In 2019 zijn er t-shirts van gekocht die onder andere kunnen worden gedragen bij de 4-daagse en sporttoernooien. In 2021 is de binnentuin opgeknapt en voorzien van een picknicktafels en schaduwdoeken. In 2022 zijn er palletkussens aangeschaft voor de chill-zone in de binnentuin. Tevens zijn de Liaan-shirts aangevuld met shirts voor hulp-ouders en leerkrachten bij schoolactiviteiten.

Heeft u vragen? Stel ze gerust! Email: ouderraad@deliaan.nl

De ouderraad van de Liaan heeft de volgende leden:
Voorzitter:                        Sandra Bussemakers
Secretaris:                         Emmy van Ninhuijs
Penningmeester:              Karin van der Sterren
Leerkracht:                        Lars van Roij

Overige leden:   Sabrina Bos, Suzanne Timmermans, Manuela Opstals, Sharon Peeters, Marina Teeuwen, Marloes Willems, Victoria Mittelstadt en Lisa Hendricks