Inspectie

De inspectie bewaakt de kwaliteit van het onderwijs op individuele scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Klik hier voor de meest actuele waardering van de inspectie.

Sinds het schooljaar 2023-2024 zijn we bij Stichting Prisma gestart met het houden van interne audits, gekoppeld aan waarderend actieonderzoek. Een interne audit is een instrument voor verbetering, omdat het helpt om de kwaliteit binnen de organisatie te verbeteren. Tijdens een interne audit vergelijken we de beschreven processen met de praktijk en beoordelen we of de werkwijze voldoet aan de normen van het inspectiekader voor het onderwijs.

Op 10 oktober 2023 heeft een groep interne auditoren, bestaande uit leerkrachten, KT-ers en directeuren van andere scholen binnen Prisma, onder leiding van Samenwijzer, onze school geaudit. Voorafgaand aan de audit heeft het auditteam verschillende documenten van onze school bestudeerd. Tijdens de audit zijn waarderende interviews afgenomen met alle betrokkenen binnen de school, zoals directie, KT-ers, leerkrachten, kinderen en ouders. De auditoren hebben ook kortdurende bezoeken aan de groepen gebracht om de sfeer op onze school te ervaren.

We zijn erg trots op de resultaten van de audit. Volgens het auditteam voldoen we aan alle normen van het inspectiekader voor het onderwijs. Vanuit de audit hebben we een lijst ontvangen van de vijf zaken die uitblinken op onze school en waar we trots op kunnen zijn. Natuurlijk zijn er ook verbetermogelijkheden, en deze zijn ook aan de school teruggekoppeld. 

Klik hieronder op audit rapportage voor het uitgebreide verslag

Audit rapportage