Zo werken wij in cluster 7-8

Cluster 7-8

Cluster 7-8 bestaat uit 3 kerngroepen, bestaande uit kinderen uit groep 7 en 8. 
 

Dagindeling

Elke ochtend starten de kinderen in de kerngroep. Er vindt dan een dagopening plaats tot 9.00uur. 
Om 9:00 vinden de eerste instructierondes plaats. 
Hier wordt instructie gegeven aan een desbetreffende jaargroep. 

Nadat de instructie is gegeven gaan de kinderen aan de verwerking werken of krijgen zij verlengde instructie. Verwerkingstijd noemen we DALTON tijd. Er wordt dan gewerkt aan de weektaak. 

Naast de instructiemomenten zijn er ook klassikale momenten. Deze worden veelal gebruikt voor toetsen, sociaal emotionele ontwikkeling, weektaak besprekingen, creatief en wereldorientatie.


Zo werken wij binnen ons Daltononderwijs:
- zelf werk plannen met behulp van de weektaak (moet en mag werk)
- vrijheid in keuzes hebben
- zelf een werkplek kiezen
- zelf verantwoordelijkheid nemen
- zelf reflecteren op je werk 
- Samenwerken, alleen werken of met een maatje/ groepje
- Werken met Ipads en computers
- sociale vaardigheden ontwikkelen. 

Dit zien we op diverse manieren terug op school. Met name tijdens de DALTON tijd komen alle items terug!

Werkplekken

De groepen 7 en 8 werken met verschillende werkplekken. In de klas kunnen de kinderen zich intekenen waar ze willen zitten. Vooraf denken ze na over de taak die ze gaan maken en hoe ze deze gaan maken. Heb ik een ruimte nodig waar het stil is of moet ik juist kunnen overleggen? Effectiviteit, samenwerken, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid (onze Daltonkernwaardes) zijn hier terug te vinden. In iedere ruimte behoort een stemniveau.

 

 Weektaak

De kinderen werken met een weektaak. Hieronder ziet u daar een voorbeeld van. Op maandag wordt de weektaak uitgelegd en op vrijdag evalueren we deze. Hoe is het gegaan? Is alles af? Hoe komt dat? Wat kan beter? Wat ging al goed? Etc. Vervolgens wordt er met groepsdoelen en persoonlijke doelen gewerkt voor de week die volgt. Ook wordt er daarnaast met periodetaken gewerkt waarbij kinderen dus voor langere tijd aan een doel werken.

Op de weektaak staan alle taken die de kinderen die week moeten maken. Er zijn verplichte instructies (aangegeven met een zwarte i) en keuze instructies (aangegeven met een roze i). Bij verplichte instructies moeten alle kinderen deelnemen. Bij keuze instructies mogen kinderen zelf beslissen of ze hier bij willen aansluiten. Hierin vragen wij een grote verantwoordelijkheid en goede zelfreflectie van de kinderen. Af en toe merken wij dat sommige kinderen nog niet zo ver in hun ontwikkeling zijn om zelf de juiste keuzes te maken bij de keuze instructies. Of we merken naar aanleiding van een toets of opdracht dat de kinderen toch (meer) instructie nodig hebben. Deze kinderen verplichten wij dan om toch mee te doen met de keuze instructie.

De kinderen plannen zelf hun taken en tekenen hun taken af met de kleuren van de week. Zo zien ze wat ze nog moeten maken en wat al af is. Sommige kinderen vinden het plannen nog lastig. Deze kinderen worden door de leerkracht geholpen met het plannen. Bij het ene kind kan dit zijn dat de leerkracht de hele weektaak voor het kind plant, bij het andere kind kan het zijn dat de leerkracht samen met het kind gaat plannen. Hierin kijken we naar de behoefte van ieder individu.

 

Begeleiding

Tijdens het werken aan de weektaak/DALTON tijd loopt de leerkracht rondes. Deze zijn bedoeld om het kind kort op weg te helpen bij de planning en aanpak van de taak.
Het kind leert omgaan met uitgestelde aandacht wanneer de leerkracht er niet is en is toch voorzien van leerkracht nabijheid op vaste momenten. 
Hierbij maken we gebruik van het zelfstandig werkblokje. 
 

De kinderen zijn naar aanleiding van de methodegebonde- en de cito-toetsen onderverdeeld in drie instructiegroepen (per jaargroep): De verrijking, de basis en de instructie groep. De kinderen krijgen in een vaste ruimte op zijn/haar niveau instructie. De basisinstructie duurt maximaal één kwartier waarna de kinderen zelfstandig aan de slag gaan. De instructiegroep krijg een basisinstructie van 15 minuten waarna er nog een verlengde instructie plaats vindt van ongeveer een kwartier. Waar nodig langer.

Op deze manier kunnen wij effectief instructie geven aan de kinderen op hun eigen niveau.

Ook leren de kinderen meer samenwerken met kinderen uit de andere groepen. Een win-win situatie dus.

 

Wij genieten van onze kleine- grote zelfstandige ondernemers!