Dalton in cluster 4-5-6

Zo werken wij binnen ons Daltononderwijs:

- zelf werk zelf plannen met behulp van de weektaak (moet en mag werk)
- vrijheid in keuzes hebben
- zelf een werkplek kiezen
- zelf verantwoordelijkheid nemen
- zelf reflecteren op je werk 
- Samenwerken, alleen werken of met een maatje
- Werken met Ipads en computers
- sociale vaardigheden ontwikkelen. 
Dit zien we op diverse manieren terug in alle kerngroepen 4-5-6