Een dag in cluster 1-2-3

Inloop:
De dag begint met een inloop: kinderen mogen dan een werkje kiezen uit de kast. Groep 3 benut deze tijd om werkjes te verbeteren, te flitsen, te lezen en/of een werkje te kiezen.

Dagopening:
Na de inloop openen we de dag in de kerngroep. We gaan samen in de kring zitten en bespreken de dag en bijzonderheden.

Instructies/kringactiviteiten:
Vanuit hier start groep 1-2 met de werkles of een kringactiviteit. Groep 3 krijgt instructie op het gebied van lezen en rekenen. Na de instructie kan groep 3 zelfstandig aan de slag met de verwerking.

Tussendoortje/pauze:
Om 10 uur is er een moment om wat te eten en te drinken. Daarna gaan we gezamenlijk naar buiten.

Daltontijd/werkles:
Na de kleine pauze gaan we verder met de daltontijd waarin gewerkt wordt via het planbord (groep 1-2-3).
In deze tijd is er ook ruimte voor verlengde instructie. Als groep 3 klaar is met de verwerking van lezen/rekenen gaan ze ook met de weektaak/planbord aan de slag.

Lunchpauze:
Vóór de lunch is er voor alle kinderen een beweegmoment, buiten of in de speelzaal. Om 12 uur lunchen we gezamenlijk in de klas.
Na de lunch mogen de kinderen van groep 1-2 vrij kiezen. Groep 3 wisselt dit af met gerichte lees/rekenopdrachte waar ze zelfstandig mee aan de slag kunnen.

Middagactiviteiten:
De middag wordt wisselend in gevuld. Groep 3 krijgt schrijfles, groep 1-2 heeft een kringmoment of speelt buiten. Daarnaast hebben we ook activiteiten met de kerngroep of de gehele maatjesgroep.

Gymles:
Groep 1-2-3 maakt enkele momenten per week gebruik van de speelzaal. Groep 3 heeft een gymles per week bij Kerkeböske.
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem Het land: panda en kangoeroe
fileitem De zee: dolfijn en inktvis

Dalton in cluster 1-2-3

Vorige foto   Terug  Volgende foto
ZELFSTANDIGHEID
Verschillende werkplekken. Zelf kiezen waar je werkt.
fotogroot

IKC samenwerking: 1-2-3 en peuters

De kinderen van cluster 1-2-3 hebben onder begeleiding van kinderen van groep 8 een geweldige pietenochtend gehad. Ook de peuters zijn aangesloten bij deze activiteit.
Er werden spelletjes gedaan, liedjes gezongen, pietengym gedaan enz. Het was een geweldige ochtend!
fileitem Pietenochtend
fileitem
fileitem