Dalton in cluster 1-2-3

Hoe zien wij de Daltonwaarden terug in de werkwijze van cluster 1-2-3.

VRIJHEID IN GEBONDHEID/VERANTWOORDELIJKHEID
- eigen plekken kiezen en vrijheid in keuzes hebben.
- zelf een werkplek kiezen
- een eigen bak voor je werkmateriaal. (groep 3)
- je eigen spullen opruimen


EFFECTIVITEIT/DOELMATIGHEID
- werken volgens het planbord.
- een werkplek kiezen die bij je past. waar kom ik het beste tot werken
- kiezen voor een werkje dat ik wil leren.

SAMENWERKING
- samenwerken, alleen werken en maatjes leren
- sociale vaardigheden ontwikkelen
- elkaar helpen, mooie combinatie 1-2-3

ZELFSTANDIGHEID

- zelf leren plannen
- werken met daltontijd en een weektaak
- zelf de materialen pakken

REFLECTIE
- zelf reflecteren op je werk
- reflectiemoment na de werkles
- heb ik verlengde instructie nodig
- zelf je werk nakijken


Er is een duidelijke opbouw te zien van groep 1 naar groep 3.
fileitem SAMENWERKING
Coƶperatief leren. Samen komen we nog verder!
fileitem ZELFSTANDIGHEID
Vrij werken, zelf keuzes maken.
fileitem EFFECTIVITEIT
Een werkplek creeƫren die bij het kind past.
fileitem ZELFSTANDIGHEID
REFLECTIE
Daltontijd. Werken met een dagtaak, wat moet ik doen?
fileitem ZELFSTANDIGHEID
Verschillende werkplekken. Zelf kiezen waar je werkt.
fileitem SAMENWERKEN
Samen een opdracht doen.
fileitem VRIJHEID IN GEBONDENHEID
ZELFSTANDIGHEID
Planbord 1-2
fileitem VRIJHEID IN GEBONDENHEID
ZELFSTANDIGHEID
Planbord groep 3

IKC samenwerking: 1-2-3 en peuters

De kinderen van cluster 1-2-3 hebben onder begeleiding van kinderen van groep 8 een geweldige pietenochtend gehad. Ook de peuters zijn aangesloten bij deze activiteit.
Er werden spelletjes gedaan, liedjes gezongen, pietengym gedaan enz. Het was een geweldige ochtend!
fileitem Pietenochtend
fileitem
fileitem