Wat doet de ouderraad?

Via de ouderraad wil de school de ouders betrekken bij het reilen en zeilen van basisschool de Liaan.
De ouderraad denkt mee met zaken die betrekking hebben op de school.
De ouderraad organiseert samen met diverse geledingen activiteiten voor de leerlingen.
Voorbeelden van activiteiten:
- versieren van de school bij vieringen
- St. Maarten vieren
- Sinterklaasviering
- Kerstviering
- Carnavalsvierig
- Paasviering
- Koningsspelen
- Schooluitje

Samenstelling OR


Ouders:


Loes Verkoeijen (voorzitter)

Inge Thijssen (secretaris)

Christel Weerts (penningmeester.)

Linda Fleuren

Jenny Zwaans

Franka Vermeij

Sharon Peeters

Lisa Hendricks

Karin van Mullekom

Emmy van Ninhuijs

Namens het team:


Mevr. Gerrie Vermeulen (teamvertegenwoordiging)

Voor vragen/ opmerkingen kunt u altijd reageren via onze mail: ouderraad@deliaan.nl