Wat doet de ouderraad?

Via de ouderraad wil de school de ouders betrekken bij het reilen en zeilen van basisschool de Liaan.
De ouderraad denkt mee met zaken die betrekking hebben op de school.
De ouderraad organiseert samen met diverse geledingen activiteiten voor de leerlingen.
Voorbeelden van activiteiten:
- versieren van de school bij vieringen
- St. Maarten vieren
- Sinterklaasviering
- Kerstviering
- Carnavalsvierig
- Paasviering

Samenstelling OR


Ouders:

Telefoonnummer

e-mail

Loes Verkoeijen (voorzitter)

Inge Thijssen(secretaris)

Mevr. Maartje Stevens (penningmeester.)

Peggy Janssen

Ilona Timmermans

Wendy van Hensberg

 

 

 

 

077- 3082303

 

077- 8516191

077- 8513941

077-3073242

06- 51904183

077-8501210

 

dverkoeijen@ziggo.nl

ingethijssen@hotmail.nl

stevens-j@home.nl

peggyjanssen@telfort.nl

ilonatimmermans@gmail.com

wvanhensberg@gmail.com

 

 

 

Namens het team:

 

 

Mevr. Gerrie Vermeulen (teamvertegenwoordiging

 

gerrievn@deliaan.nl

banknummer

 

12.07.09.007