Leden MR 2016-2017

Oudergeleding

e-mail

Judith Ueberbach (notulist)

judithpascal@home.nl

Johan Absil

fam.absil@gmail.com

Martijn Holthuijsen

martijnhol@hotmail.com

Angelique Teeuwen (secretaris)

teeuwenmil@hotmail.com

 

medezeggenschapsraad@deliaan.nl

Teamgeleding

 

Monique Heesbeen (adviseur)

moniquehn@deliaan.nl

Ellen Hoogenboom (voorzitter)

ellenhm@deliaan.nl  

Ted Nefkens

tedns@deliaan.nl

 

 

Esther Bloem

estherbm@deliaan.nl

Communicatiekalender 2016-2017

om te zien waar de medezeggenschapsraad over vergadert, klik hier