Kinderraad

Naast een ouderraad en medezeggenschapsraad heeft IKC de Liaan nu ook een Kinderraad.
Het is passend bij de waarden van Dalton dat kinderen mede-eigenaar zijn van de school en de omgeving. De school draait immers om de kinderen. Het is belangrijk om te weten wat er in de kinderen omgaat, te luisteren naar wat er speelt om er vervolgens met elkaar mee aan het werk te gaan. Kinderen worden gestimuleerd na te denken over en zich in te zetten voor de school. Zo leren ze om te gaan met democratie, zelfstandig denken en opkomen voor hun belangen. En dat ze invloed kunnen hebben op hun directe omgeving en daarmee dingen soms kunnen veranderen. Daarbij doen ze ervaring op met praten en meedenken over schoolbrede zaken, bemiddelen, leidinggeven, vergaderen, notuleren, samenwerken en verantwoordelijkheid dragen.
fileitem