Zo werken wij in cluster 7-8

Cluster 7-8

Cluster 7-8 bestaat uit 4 kerngroepen. 
2 kerngroepen bestaande uit groep 7.
2 kerngroepen bestaande uit groep 8. 

Dagindeling

Elke ochtend starten de kinderen in de kerngroep. Er vindt dan een dagopening plaats tot 9.00uur. 
Om 9:00 vinden de eerste instructierondes plaats. 
Hier wordt instructie gegeven aan een desbetreffende jaargroep. 


Naast de instructiemomenten zijn er ook klassikale momenten. Deze worden veelal gebruikt voor toeten, sociaal emotionele ontwikkeling, weektaak besprekingen, maar ook speciale activiteiten zoals in groep 8 de musical voorbereidingen. 

In de middag zitten de kinderen in de clustergroep. Hier zitten de groepen gemixt. We werken dan met vier groepen 7-8. In de middaguren wordt er aandacht besteed aan WO, creatief, en weektaak.


Zo werken wij binnen ons Daltononderwijs:
- zelf werk plannen met behulp van de weektaak (moet en mag werk)
- vrijheid in keuzes hebben
- zelf een werkplek kiezen
- zelf verantwoordelijkheid nemen
- zelf reflecteren op je werk 
- Samenwerken, alleen werken of met een maatje/ groepje
- Werken met Ipads en computers
- sociale vaardigheden ontwikkelen. 

Dit zien we op diverse manieren terug in alle kern/ cluster groepen.


Werkplekken

De groepen 7 en 8 werken met verschillende werkplekken. In de klas kunnen de kinderen zich intekenen waar ze willen zitten. Vooraf denken ze na over de taak die ze gaan maken en hoe ze deze gaan maken. Heb ik een ruimte nodig waar het stil is of moet ik juist kunnen overleggen? Effectiviteit, samenwerken, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid (onze Daltonkernwaardes) zijn hier terug te vinden.

 

De verschillende werkplekken:

De klas: stemniveau 1.

De gang: stemniveau 1.

De hal: stemniveau 2.

De teamkamer: stemniveau 0.

De BSO: stemniveau 1.

 

Keuzebord werkplekken

Hieronder is een werkplek keuzebord te zien. De kinderen schrijven of hangen hun naam bij de desbetreffende werkplek. We zorgen er gezamenlijk voor dat niet steeds dezelfde kinderen op een plek zitten. Ook hebben we samen een overzicht waar iedereen zit. 

 

 

Weektaak

De kinderen werken met een weektaak. Hieronder ziet u daar een voorbeeld van. Op maandag wordt de weektaak uitgelegd en op vrijdag evalueren we deze. Hoe is het gegaan? Is alles af? Hoe komt dat? Wat kan beter? Wat ging al goed? Etc.

Op de weektaak staan alle taken die de kinderen die week moeten maken. Er zijn verplichte instructies (aangegeven met een zwarte i) en keuze instructies (aangegeven met een roze i). Bij verplichte instructies moeten alle kinderen deelnemen. Bij keuze instructies mogen kinderen zelf beslissen of ze hier bij willen aansluiten. Hierin vragen wij een grote verantwoordelijkheid en goede zelfreflectie van de kinderen. Af en toe merken wij dat sommige kinderen nog niet zo ver in hun ontwikkeling zijn om zelf de juiste keuzes te maken bij de keuze instructies. Of we merken naar aanleiding van een toets of opdracht dat de kinderen toch (meer) instructie nodig hebben. Deze kinderen verplichten wij dan om toch mee te doen met de keuze instructie.

De kinderen plannen zelf hun taken en tekenen hun taken af met de kleuren van de week. Zo zien ze wat ze nog moeten maken en wat al af is. Sommige kinderen vinden het plannen nog lastig. Deze kinderen worden door de leerkracht geholpen met het plannen. Bij het ene kind kan dit zijn dat de leerkracht de hele weektaak voor het kind plant, bij het andere kind kan het zijn dat de leerkracht samen met het kind gaat plannen. Hierin kijken we naar de behoefte van ieder individu.

 

 

Begeleiding

Tijdens het werken aan de weektaak loopt de leerkracht rondes. Deze zijn bedoeld om het kind kort op weg te helpen bij de planning en aanpak van de taak.
Het kind leert omgaan met uitgestelde aandacht wanneer de leerkracht er niet is en is toch voorzien van leerkracht nabijheid op vaste momenten.
 

Groepsdoorbrekend werken

Groepen 7:

 

Groepen 8:

De groepen 8 werken groepsdoorbroken met rekenen en spelling.

 

Voor rekenen ziet dat er als volgt uit:

Maandag: 9.30 – 10.00

Dinsdag 9.00-9.30

Woensdag 9.00-9.30

Vrijdag 9.00-9.30

 

De kinderen zijn naar aanleiding van de methodegebonde- en de cito-toetsen onderverdeeld in drie instructiegroepen: De verrijking, de basis en de instructie groep. De kinderen uit beide groepen 8 krijgen instructie op hun eigen niveau in één lokaal. De instructiegroep zit in de Chimpansee, de basisgroep in de Beer en de verrijking in de hal. De basisinstructie duurt maximaal één kwartier waarna de kinderen zelfstandig aan de slag gaan. Deze leerkracht geeft daarna de instructie aan de verrijking (al hebben deze kinderen vaak geen instructie nodig). De instructiegroep krijg een basisinstructie van 15 minuten waarna er nog een verlengde instructie plaats vindt van ongeveer een kwartier. Waar nodig langer.

Op deze manier kunnen wij effectief instructie geven aan de kinderen op hun eigen niveau.

Ook leren de kinderen meer samenwerken met kinderen uit de andere groep 8. Een win-win situatie dus.

 

Groepsdoorbroken spelling vindt plaats op de vrijdag. 

Sfeer impressie van cluster 7-8

Sfeerimpressie groep 7-8
fileitem Onze weektaak
fileitem Lekker aan het werk
fileitem Een werkplek in de hal
fileitem SAMENwerken
fileitem Onze ssssstilteplek
fileitem Stemniveau's waar wij mee werken
fileitem Reflecteren in tafelgesprekken
fileitem Op onderzoek uit met BLINK (wereld oriƫntatie en techniek)