Een dag in cluster 4-5-6

Cluster 4-5-6 bestaat uit 4 kerngroepen.
In elke kerngroep zitten kinderen uit groep 4, groep 5 en groep 6.

Elke ochtend starten de kinderen in deze kerngroep.
Om 9:00 vindt er een wisselmoment plaats. Ieder kind zoekt de instructiegroep op. Hier wordt instructie gegeven aan een desbetreffende jaargroep.

De instructie duurt maximaal 15 minuten per vakgebied. Daarna zijn de kinderen vrij om zelf aan het werk te gaan. Daarbij kiezen ze zelf een werkplek.
- in het lokaal
- in het stiltelokaal
- in het samenwerklokaal
- werkplek op de gang

Na de kleine pauze is er tijd voor verlengde instructie. Kinderen worden hier door de leerkracht voor uitgekozen of kinderen schrijven zich zelf in.

Om 11:45 uur wordt er weer afgesloten in de kerngroep.

In de middag zitten de kinderen in de kerngroep. In de middaguren wordt er aandacht besteed aan WO, creatief, gym en daltontijd.
fileitem de weektaak
fileitem Planbord
fileitem Aan het werk met de Ipad

Dalton in cluster 4-5-6

Zo werken wij binnen ons Daltononderwijs:

- zelf werk zelf plannen met behulp van de weektaak (moet en mag werk)
- vrijheid in keuzes hebben
- zelf een werkplek kiezen
- zelf verantwoordelijkheid nemen
- zelf reflecteren op je werk 
- Samenwerken, alleen werken of met een maatje
- Werken met Ipads en computers
- sociale vaardigheden ontwikkelen. 
Dit zien we op diverse manieren terug in alle kerngroepen 4-5-6