Dalton

1 | 2 | 3 >>
Zo werken wij binnen ons Daltononderwijs:

- zelf leren plannen
- zelf verantwoordelijkheid nemen
- zelf reflecteren op je werk
- eigen plekken kiezen en vrijheid in keuzes hebben
- samenwerken, alleen werken en maatjes leren
- werken met vrije plaatskeuze en bakjes waar de boekjes in zitten
- werken op de computer en ipads
- werken met daltontijd en weektaken met reflectie
- werken met leerwerkjes en extra taken
- sociale vaardigheden ontwikkelen
Dit zien we op diverse manieren terug in cluster 1-2-3. Hierin is ook een duidelijke opbouw te zien van groep 1 naar groep 3.
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem

Werkwijze groep 1 en groep 2

Jonge kinderen leren bij ons spelenderwijs door zelf te ontdekken. Hierbij staat het ontwikkelingsgericht leren centraal.
We werken aan de hand van thema's. Hiervoor gebruiken we de methode Kleuterplein in combinatie met de thema’s van veilig leren lezen.
Ook de kleuters leren om te plannen via het planbord en maken een start mrt het werken aan een weektaak in de vorm van ‘verplichte’ leerwerkjes.
fileitem Raai de kraai
fileitem De tijdplanner
fileitem Kiezen met het planbord

cooperatieve werkvormen voor de kring

De kring kan in vele vormen plaatsvinden. We kennen allemaal wel de grote kring. Daarnaast kan er verteld worden in de kleine kring. Actief bezig zijn kan met behulp van diverse actieve werkvormen.
Op de foto's hebben de kinderen een tekening gemaakt van het weekend. Vervolgens vertellen de kinderen ,aan elkaar,n.a.v. de tekeningen wat ze hebben gedaan. Steeds wisselen van maatje.
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem

spelenderwijs rekenen

Rekenen en lezen kun je leren met een werkboekje, maar het kan ook spelenderwijs met spelletjes. In groep 3 hebben we diverse spellen rondom rekenen en lezen. Elke dag krijgen de kinderen wel de tijd om hiermee aan de slag te gaan.
Op de foto's wordt er gewerkt met verschillende rekenspellen.
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem

creatieve schrijflessen

Schrijven is een moeilijk, fijn motorisch, proces. In groep 3 beginnen wij met diverse creatieve schrijfoefeningen om goede sturing en druk te kunnen uitoefenen zodat uiteindelijk de schrijfletters aangeleerd kunnen worden. Tot de herfstvakantie worden oefeningen gedaan, daarna starten we met schrijfletters.
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem

woordbeleving bij de leesmethode

In groep 3 leren de kinderen letters en woorden die uiteindelijk de kinderen leren lezen. Elke week komen een aantal woorden aan de beurt. In de bijgevoegde foto's behandelen wij het woord roos.
Er wordt een roos gevormd van een Rietje. Dit Rietje wordt op een geschreven R geplakt. Met een prikker worden de dooRns gemaakt. Daarna worden er Rozenblaadjes geknipt en wordt zo de Roos gevormd.
In deze opdracht komen ook weer vele fijn motorische oefeningen aan bod.
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem

schrijfcircuit

Om alle letters goed te kunnen oefenen gebruiken wij in groep 3 diverse materialen. met veel plezier kunnen wij zo de letters goed oefenen voordat wij ze in een schrift gaan schrijven.
Kijk maar eens mee!
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem

Pietenochtend cluster 1-2-3 en peuters

De kinderen van cluster 1-2-3 hebben onder begeleiding van kinderen van groep 8 een geweldige pietenochtend gehad. Ook de peuters zijn aangesloten bij deze activiteit.
Er werden spelletjes gedaan, liedjes gezongen, pietengym gedaan enz. Het was een geweldige ochtend!
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem