Opleidingstraject

De transformatie naar een gecertificeerde Dalton IKC is een intensief ontwikkeltraject:

 

2016-2018 Basis- en opleidingstraject

De basis van het traject bestaat uit een aantal studiebijeenkomsten, gespreid over ongeveer twee schooljaren. Dit opleidingstraject wordt door de deelnemers afgesloten met het officiële daltoncertificaat voor leraren of pedagogisch medewerkers. De bijeenkomsten worden met school en opvang gezamenlijk geroosterd zodat we tijdens de bijeenkomsten tijd besteden aan verdere afstemming en integratie tussen beide partners. De leidinggevenden van beide organisaties volgen de opleiding ‘Dalton leiding geven’.

 

Juni 2018 Nulmeting / proefvisitatie

Na die twee jaar zijn op de school en in de kinderopvang al veel daltonwerkwijzen ontwikkeld. Via een nulmeting bepalen we op welke punten nog verdere ontwikkeling nodig is om een visitatie succesvol met de officiële daltonlicentie als IKC af te sluiten. Deze nulmeting wordt door middel van een proefvisitatie door externe dalton-deskundigen afgenomen.

 

2018-2019 Vervolgtraject

Op basis van de nulmeting wordt een vervolgtraject opgestart om de aanbevelingen uit de nulmeting / proefvisitatie alsnog te realiseren en de school voor te bereiden op een kansrijke beoordeling. Indien er meer tijd nodig is om dit te realiseren wordt ook schooljaar 2019-2020 er nog bij betrokken.

 

2019-2020 Visitatie en toekenning van het Dalton certificaat.

Daarmee mag het IKC zich officieel DALTON noemen. Tot die tijd zijn we ‘in opleiding’.

 

Het gehele ontwikkeltraject wordt begeleidt en uitgevoerd door gespecialiseerde opleiders van Saxion uit Deventer.