Onze visie op onderwijs

Onze visie op onderwijs

Wat vinden wij belangrijk dat kinderen leren en ontwikkelen voor de toekomst?

In samenspraak met ouders hebben we de volgende gedeelde waardes vastgelegd:

(Bekeken vanuit onderwijs én vanuit kinderopvang)

 

 

Vanuit deze gedeelde waardes willen we kinderen helpen en begeleiden zichzelf te ontwikkelen tot:

 

- Meervoudige talenten

- Moderne media gebruikers

- Respectvolle wereldburgers

- Kritisch en mondige denkers

- Creatievelingen

 

En daarmee: Mensen die met voldoende bagage, vol zelfvertrouwen en met léf in het leven kunnen staan!

 

Dat heeft ons gebracht bij de visie van het DALTON-onderwijs. Geen methode maar een op visie en waarden gestuurde manier om opvang en onderwijs inhoud en vorm te geven en op deze wijze kinderen zich te laten ontwikkelen tot ‘fearless human beiings’.