Huiswerk sites

Rekenen
www.leerleuk.nl  (kies dan je eigen rekenonderdeel)
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-8
https://www.rekenen.nl/

Taal 
Taalkundig ontleden
www.jufmelis.nl/woordsoorten
www.berktekst.nl/grammatica/grammatica-woordsoorten/ www.cambiumned.nl/theorie/grammatica/woordsoorten/
www.taal-oefenen.nl/taal-groep-8/woordsoorten
www.leerleuk.nl --> woordsoorten
http://oefensite.rendierhof.nl/index.php/bovenbouw/taal/woord-op-soort

Redekundig ontleden 

https://www.jufmelis.nl/zinsontleding
https://www.cambiumned.nl/oefenen/grammatica/zinsdelen/
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-8/zinsontleding
http://oefensite.rendierhof.nl/index.php/bovenbouw/taal/zinsontleden

Woordenschat

https://www.jufmelis.nl/woordenschat
https://www.cambiumned.nl/theorie/woordenschat/woordenschat/
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-8/woordenschat

Spelling 
Werkwoordspelling 
https://www.jufmelis.nl/werkwoordspelling
https://www.cambiumned.nl/oefenen/spelling/werkwoordspelling/
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-8/werkwoorden
http://oefensite.rendierhof.nl/index.php/bovenbouw/taal/werkwoord


Niet werkwoordspelling 
https://www.jufmelis.nl/spelling
https://www.cambiumned.nl/oefenen/spelling/overige-spellingregels/
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-8/spelling
http://qlict.schoolbordportaal.nl/schoolborden/catalogus.html?vakgebied=taal&categorie=werkbladen-spelling
https://leestrainer.nl/cito/spellingcito/index.htm


Begrijpend lezen 
http://oefenplein.nl/begrijpend-lezen
https://www.begrijpend-lezen-oefenen.nl/start

Topografie
http://www.topografie-nederland.nl/
https://topografieindeklas.nl/topotrainer/