Een kijkje in groep 1/2

Kleuters leren bij ons spelenderwijs door zelf te ontdekken. Hierbij staat het ontwikkelingsgericht leren centraal.
We werken aan de hand van thema's. Hiervoor gebruiken we de methode Kleuterplein.
Soms werken we aan een thema per groep en soms doen we dit met alle drie de groepen samen.
fileitem Raai de kraai
fileitem Wat gaan we vandaag doen?
fileitem De tijdplanner
fileitem Kiezen met het planbord