Digitaal leren

Digitaal leren

Moderne scholen zijn altijd in beweging en bezig met veranderingen die aansluiten bij de wereld … zo ook op onze Liaan. Daarmee zorgen wij voor ‘gewoon’ goed onderwijs. Er komen steeds meer digitale middelen waarmee we invulling kunnen geven aan dat goede onderwijs. Het werken met Ipads is zo’n middel. De inzet er van heeft inmiddels zo’n grote toegevoegde waarde dat dit niet meer weg te denken is. De toepassingen van een tablet in het onderwijs ontwikkelen zich razend snel. Het opzoeken van informatie en het extra oefenen is al opgenomen in ons aanbod. Op de Liaan werken we met het programma Snappet.edere leerling van groep 5 t/m 8 heeft een Ipad tot zijn/haar beschikking. 

Wat is Snappet?

Snappet is een digitaal middel om kinderen te laten werken aan leerdoelen die passen bij hun eigen niveau (adaptief). Snappet geeft de leerkracht een beter inzicht in de resultaten van leerlingen. Dit geeft houvast voor het vervolg van de instructies en verwerking van de lesstof. Door deze adaptieve manier van werken kunnen kinderen effectiever kernvakken als taal en rekenen tot zich nemen. Daardoor komt er onderwijstijd vrij die te gebruiken is voor het verder verdiepen van de kernvakken, voor het werken aan nieuwe vaardigheden voor de 21e eeuw, of voor het aangaan van andere persoonlijke uitdagingen die passen bij het kind. Op de site van Snappet vindt u veel interessante informatie en voorbeelden hoe dit werkt in de praktijk: https://nl.snappet.org/

Er is héél veel mogelijk op het gebied van digitaal leren. Een succesvolle digitaliseringsslag is alleen mogelijk wanneer we dit gefaseerd invoeren. Op dit moment gebruiken we Snappet alleen bij het rekenonderwijs.

Uiteraard werken de groepen 1 t/m 4 ook met digitale mogelijkheden van leren. Zij krijgen per cluster meer Ipads ter beschikking. Voor de duidelijkheid… spelend, samenwerkend, ontdekkend en handelend leren blijven óók van grote waarde! Daar hebben we aandacht voor in al onze groepen. Juist de goede balans zorgt voor optimaal leren van kinderen. En daar zetten we ons voor in.

Schoolbezoek Dalton door een van onze ouders

Een van onze ouders (ook werkzaam in het onderwijs) heeft een bezoek gebracht aan een Dalton-school. Zij heeft daarbij de kernwaarden van Dalton nog eens op een rijtje gezet. Via deze link kunt u dit bekijken: http://prezi.com/gxzmih75kfcq/?utm_campaign=share&utm_medium=copy