Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
In 2017/2018 hebben wij als basisschool de keuze gemaakt om de Dalton Visie uitvoering te geven in ons onderwijs (en binnen de kinderopvang). Dat betekent vernieuwing van het onderwijsconcept. Pedagogisch en didactisch hebben alle personeelsleden (incl. kinderopvang) een twee-jarig scholingstraject doorlopen om het Daltononderwijs zo goed mogelijk in onze organisatie in te richten. Een nieuw onderwijsconcept vraagt veel overleg en bezinning om anders te gaan organiseren en te laten functioneren. Dit vraagt van alle medewerkers motivatie, veerkracht en nieuw te ontwikkelen competenties om deze verandering mogelijk te maken. Daarnaast vraagt in-, uit- en doorstroom van collega’s tijdens deze verandering veel van alle medewerkers om hier weerbaar en wendbaar mee om te gaan.

De motivatie en diversiteit aan kwaliteiten die in het team aanwezig is, willen we optimaal gebruiken. We willen zorgen voor een open positieve feedbackcultuur waarin de medewerkers verder bouwen aan kwaliteit en behoud van goede werksfeer en werkrelaties. De Liaan wil daarmee een werksfeer creëren waarin blijvende ontwikkeling en professionalisering van alle medewerkers mogelijk is. 

In het kader van het bevorderen van deze duurzame inzetbaarheid heeft de school voor 2018-2020 ESF subsidie aangevraagd. Deze subsidie wordt verstrekt door het Europees Sociaal Fonds. Toekenning van deze subsidie maakt het mogelijk om met een externe adviseur van bureau Stimulus een teamtraject op duurzame inzetbaarheid aan te gaan. De trainer begeleid ons bij verschillende (deel)team activiteiten en de implementatie ervan. In teamsessies hebben we gekeken naar persoonlijke drijfveren en competenties en daarmee een teamprofiel in beeld gebracht. Dit geeft een gemeenschappelijk referentiekader. Daarnaast hebben we in deelteams gekeken naar het optimaal inrichten van werkprocessen. Beide factoren belangrijk voor een professionele werkcultuur.

De doelstelling van dit traject is ervoor te zorgen dat mensen effectiever samenwerken, daardoor de werkbelasting meer in balans komt en er ruimte ontstaat om, ook in de toekomst, met elkaar prettig en professioneel samen te werken. Dit geeft ook een positieve uitstraling naar de kinderen en ouders en daarmee het totale schoolklimaat.

Enkele activiteiten krijgen in schooljaar 2019-2020 nog een vervolg